Skip to content

Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych jest KORA Medica sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-512, ul. Inżynierska 78a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000669779, NIP 586 231 62 12, REGON 366900830.

Spółka może być zobowiązana do przekazania Danych do organów Unii Europejskiej, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów realizowanych wspólnie ze Spółką. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.
Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych, jest dobrowolna i swobodna,
i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne.

Mają Państwo prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji, e-mail: m.wojda@kora.pl

Dołącz do listy oczekującychPowiadomimy Cię, kiedy zwolnią się wolne miejsca na kurs lub kiedy zostanie ustalona nowa data kursu w tej samej lokalizacji